Bod č.1.:

ST1/1 - Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX