Bod č.2.:

ST1/2 - Schválení programu jednání

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX