Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:152 rok:2020

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX