Bod č.5.:

ST1/3 - Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1)
Příloha (příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:154 rok:2020

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX