Bod č.6.:

MSB1/1 - Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o činnosti místostarosty MO Plzeň 1)
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:155 rok:2020

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX