Bod č.11.:

RMO1/2 - Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 31. 12. 2019

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu oddělení investic ÚMO Plzeň 1 k 31. 12. 2019 )
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů s přehledem o stavu a čerpání rozpočtu oddělení investic ÚMO Plzeň 1 k 31.12.2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:160 rok:2020

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX