Bod č.12.:

RMO1/3 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 50

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 50)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 50)
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 50 - příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:161 rok:2020

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX