Bod č.13.:

RMO1/4 - Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO Plzeň 1, předsedů a členů komisí RMO Plzeň 1 a výborů ZMO Plzeň 1, kteří nejsou členy ZMO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:162 rok:2020

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX