Bod č.14.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (KV - prosinec)
Příloha č.2 (KV - leden)
Příloha č.3 (FV - leden)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:163 rok:2020

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX