Bod č.15.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha č.1 (zpráva o provádění kom.služeb za II.pol.2019)
Příloha č.2 (dopis Ing. V. Ženíška a))
Příloha č.2 (Dopis Ing. V. Ženíška b))
Příloha č.3 (Dopis OS Prskink a))
Příloha č.3 (Dopis OS Prskink b))
Příloha č.4 (Dopis Ing. Ženíšek ze dne 2.1.2020 a))
Příloha č.4 (Dopis Ing. Ženíšek ze dne 2.1.2020 b))
Příloha č.4 (Dopis Ing. Ženíšek ze dne 2.1.2020 c) - stanovisko)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:164 rok:2020

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX