Bod č.7.:

EAP/2 - Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Přehled projektových dokumentací)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX