Bod č.13.:

EAP/3 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2019-01/2020

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Přijatá usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX