Bod č.8.:

KV/1 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

(předkladatel:Bc. Chalupný)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis KV prosinec 2019) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Zápis KV leden 2020)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 23.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX