Bod č.61.:

ORG/2 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2019

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX