Bod č.13.:

ZAST/1 - Návrh na zveřejňování zápisů z komisí na webu městského obvodu Plzeň 4

(předkladatel:Ing. Hanousek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 23.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX