Bod č.14.:

ZAST/2 - Návrh na zveřejňování zpráv o činnosti uvolněných zastupitelů MO P4

(předkladatel:Mgr. Tomšíková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 23.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX