Bod č.6.:

SSI/1 - Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2020

(předkladatel:Bc. Hrabáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 23.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX