Bod č.11.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 11. 2019 do 5. 1. 2020

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX