Bod č.60.:

OI/2 - Informativní zpráva o stavu investiční akce „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ k 31. 12. 2019

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o stavu investiční akce „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ k 31. 12. 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX