Bod č.10.:

FV/1 - Schválení Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:Ing. Blažek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Schválení Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně )
Důvodová zpráva (Schválení Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně )
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně s vyznačenými revizemi) (*)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX