Bod č.14.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2020

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení - celoroční činnost 2020)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - celoroční činnost 2020)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KK RMP - 2. 12. 2019 (výtah))
Příloha č.4 (Důvodové zprávy - celoroční činnost 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX