Bod č.15.:

OK/2 - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2019/004097 o poskytnutí dotace, jehož předmětem bude změna účelového určení poskytnuté dotace subjektu Galerie města Plzně, o. p. s.

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - původní žádost o poskytnutí dotace na nákup 3 kusů bezpečnostních kamer)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - předmětná žádost o změnu účelu použití dotace na nákup 6 kusů bezpečnostních kamer)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - výtah ze Zápisu z jednání KK RMP ve věci žádosti GMP o změnu účelu použití dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX