Bod č.16.:

OK/3 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/000938 o poskytnutí dotace, jehož předmětem bude změna účelového určení poskytnuté dotace subjektu Mariella

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost spolku Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Mariella, z. s., o změnu v použití dotace)
Příloha č.2 (Upřesnění účelu použití dosud nevyužitých finančních prostředků ve výši 13 000 Kč)
Příloha č.3 (Zápis z hlasování per rollam KK RMP – 7. 1. 2020 (výtah))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX