Bod č.30.:

BYT+ŘEÚ/1 - Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě a související rozpočtové opatření

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Zápis z BK RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Zápis z FK RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX