Bod č.4.:

PRIM/3 - Odměňování neuvolněných členů ZMP

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha nařízení vlády č. 338/2019 Sb. )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX