Bod č.17.:

OSS/1 - Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu OSS MMP

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Příloha č.1 (Žádost organizace Spolu s vámi, z.ú.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX