Bod č.5.:

PRIM+ÚKEP/4 - Schválení změny "Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti" - verze únor 2020

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 ("Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti" verze únor 2020)
Příloha č.2 (Změnová verze "Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti" verze únor 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX