Bod č.29.:

OŠMT/3 - Rozpočtové opatření pro základní školy v Plzni na opravu a údržbu sportovišť v roce 2020

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX