Bod č.7.:

ÚKEP+ŘEÚ/1 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni“ a uvolnění blokace fin. prostředků z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace )
Příloha č.2 (Podmínky rozhodnutí o přidělení dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX