Bod č.55.:

TN/1 - Rekodifikace veřejného stavebního práva (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX