Bod č.56.:

TN/2 - Petice za změnu územního plánu v lokalitě 3_20 Klatovská u přehrady

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Petice za změnu územního plánu v lokalitě 3_20 Klatovská u přehrady )
Příloha č.2 (Odpověď na obdrženou petici č.j. MMP/397436/19/01 ze dne 10. 1. 2020)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX