Bod č.27.:

OŠMT/1 - Rozpočtové opatření pro městské obvody na vybavení zahrad v MŠ herními prvky a zahradním nábytkem

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX