Bod č.28.:

OŠMT/2 - Rozpočtové opatření pro Boleveckou základní školu na vybudování technologického centra

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX