Bod č.66.:

ÚČT/1 - Postavení digitálních platforem u místního poplatku z pobytu

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Postavení digitálních platforem u místního poplatku z pobytu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX