Bod č.16.:

ŽPD+FIN/1 - Nákup dvou kamerových bodů do systému „Klidné příhraničí“ - aktualizace + změna rozpočtu MO Plzeň 4 pro rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1/2020

(předkladatel:Ing. Drábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení )
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha ( Příloha č. 1 (cenová nabídka společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY č. GDS/ZE 200015/N 021 ze dne 20. 1. 2020) )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 23.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX