Bod č.57.:

OSI/1 - Projednání petice „Výstavba kanalizace, řešení odvodu splaškové a povrchové vody v ulici K Losiné, Plzeň UMO8 Černice“

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Petice „Výstavba kanalizace, řešení odvodu splaškové a povrchové vody v ulici K Losiné, Plzeň UMO8 Černice“ ze dne 21. 12. 2019“)
Informativní zpráva č.2 (Návrh odpovědi na petici)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX