Bod č.35.:

MAJ/5 - Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „Odkanalizování Malesic 2. etapa“ – fyzická osoba

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (rozhodnutí starosty MO Plzeň 9)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (situace)
Příloha č.5 (modrá mapa, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX