Bod č.24.:

KŽP/4 - Žádost městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, V Radčicích 9/19, 322 00 Plzeň - Radčice, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Sběrný dvůr Radčice“, resp. sběrné místo

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX