Bod č.25.:

KŽP/5 - Žádost MO P3, sady Pětatřicátníků 7/9, 305 83 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z FŽPMP na projekt „Rek.zeleně na VP vně areálu piv. Plzeňský Prazdroj, 1. etapa – okolí lávky pro pěší a zastávky MHD „Prazdroj“

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX