Bod č.58.:

MAJ+PROM/11 - Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Přehled VD a VŘ - MAJ)
Příloha č.2 (Přehled VD a VŘ - PROM)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX