Bod č.13.:

ŘEÚ/2 - Poskytnutí členských příspěvků na provoz DSO Povodí Berounky a DSO Silnice I/27 pro rok 2020.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí příspěvku DSO) (*)
Důvodová zpráva (Poskytnutí příspěvku DSO)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX