Bod č.12.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2020

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření) (*)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - tabulka rozpočtového opatření)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX