Bod č.36.:

MAJ/6 - Směna pozemků s 2 FO pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa a zřízení služebnosti.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (mapy KN k.ú. Červený Hrádek u Plzně)
Příloha č.3 (GP)
Příloha č.4 (mapy KN k.ú. Bolevec)
Příloha č.5 (foto k.ú. Bolevec)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX