Bod č.8.:

NámZ/1 - Návrh na volbu členů dozorčích rad společností BIC Plzeň, s.r.o. a Čistá Plzeň, s.r.o.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Společnosti s ručením omezeným s majetkovou účastí města)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX