Bod č.37.:

MAJ/7 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku v SJM pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (GP)
Příloha č.2 (mapy KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX