Bod č.38.:

MAJ/8 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa, s 1 FO.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (GP)
Příloha č.2 (mapy KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX