Bod č.68.:

VZVZ/2 - Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 8. 1. 2020

(předkladatel:H. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX