Bod č.59.:

SPORT/3 - Vyhodnocení konceptu Plzeňských tréninkových center mládeže za rok 2019

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX