Bod č.40.:

MAJ/10 - Uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod TDI v souvislosti se stavbami „Obytná zóna Za Humny I. – Dolní Vlkýš“ a „Obytná zóna Za Humny II. – Dolní Vlkýš“ - investor NUMEN, s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (původní koordinační situace – rozsah přebírané TDI)
Příloha č.2 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX