Bod č.46.:

PROM/6 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2336/46 v k. ú. Valcha

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (zaměření SVSMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX